Lekevi, en bra investering

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman
Fotboll. Så mycket mer än bara en sport. Att det satsas 28 miljoner på Lekeviområdet ser jag som mycket positivt och ett steg i rätt riktning. Tack vare alla föreningar med sina ideellt engagerade ledare bidrar fotbollen till en positiv samhällsutveckling. Den aktiverar barn i tidig ålder och i bästa fall håller man sig engagerad inom sporten livet ut på ett eller annat sätt.

Fotbollen bidrar till att sätta barn och unga i rörelse, vilket är väldigt viktigt då det svenska samhället är på väg åt fel håll när det gäller till exempel övervikt hos unga.

Fotbollen bidrar också till sysselsättning. Man har som ung något att göra efter skolan, något att se fram emot och något att aktivera sig med, istället för att slå sönder fönsterrutor, trakassera postbud eller som nu senast i Mariestad, trakassera en synskadad. Under tiden man är på fotbollsplanen har man i alla fall inte tid med dessa dårskaper, och efter en ordentlig träning sover man gott på natten.

Fotbollen bidrar också till en social gemenskap. En plats där man får vara med vänner som gillar att utföra samma hobby som du själv. Fotbollsplanen är en frizon där du får möjligheten att släppa allt det tunga som kanske sker på andra ställen. Här kan du vara dig själv!

Detta är tre punkter av många som motiverar varför 28 miljoner på Lekeviområdet är välinvesterade pengar. En förebyggande och långsiktig investering helt enkelt. Vi ska också ha med oss att i dessa 28 miljoner ryms också en trafiksäker gång och cykelväg samt parkering för att bättra på både säkerheten och tillgängligheten.

Mariestad satsar hårt på idrott överlag och jag hoppas framöver kunna bidra till ännu fler satsningar och göra Mariestad till den starka idrottskommun man faktiskt är. Några av satsningarna de senaste åren ligger i bland annat ridhuset, ishallen, badhuset, Högelid, två fullmåttshallar i Prisma och Unicaskolan och nu är Lekevi på gång. Lekevi som jag med tillförsikt ser fram emot att se utvecklingen av de kommande åren. Det ligger faktiskt ett uppdrag under 2022 att göra en kostnadsberäkning på ytterligare en konstgräsplan.

Det går utan tvekan att göra Lekevi till en av Skaraborgs finaste idrottsanläggningar, och vi är redan en bra bit på väg!

Henrik Andersson (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.