Föreningslivet, ett måste!

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Simon Svensson-Parenti

Idrotten är en stor del av samhället och jag önskar att den delen blir ännu större. Föreningslivet utgör en stor nytta för samhället. En nytta som man inte kan kräva, men det krävs att den finns. Jag ska försöka utveckla.

Idrottsrörelsen slog igenom i samband med urbaniseringen i Sverige. När man flyttade från landsbygden och in i tätorter sökte man social gemenskap och på så sätt startade en rörelse som jag personligen ser som en grundpelare i det svenska samhället. Den ideella Idrottsrörelsen.

Idrotten fyller så många samhällsnyttiga funktioner att det inte finns stopp på lovorden; Gemenskap, integration, motion, mental utveckling, insamlingar, demokrati. Listan kan göras lång, men jag låter den stanna där idag.

I Mariestad förstår man värdet av föreningslivet inom idrotten, vilket man bevisar med satsning på satsning på densamma. Ridhuset, badhuset, ishallen, gymnastikhallarna vid Prisma- och Unicaskolan, Högelids friidrottsområde och nu senast i raden Lekevi. Jag blir genuint glad när jag tänker på vad som hänt de senaste åren. Oaktat vem eller vilka som beslutat vad så är detta något som bidragit positivt till idrotten, det är det viktiga.

Kan vi få ännu fler barn och unga i rörelse kommer vi bland annat att kunna minska den ökande barnfetman. Vi kommer att kunna minska den psykiska ohälsan och vi kommer på sikt också att minska användandet av droger och liknande som breder ut sig också i vår närhet. Jag tror nämligen att en inkörsport till droger är avsaknaden av att ha något att göra och avsaknaden av att fylla en funktion. Idrott och gemenskap fyller det tomrummet. Idrotten låter alla fylla en mening. Idrotten är till för alla!

Därför vill jag och Moderaterna i Mariestad bidra till att Mariestad fortsätter sin utveckling. Vi vill bland annat på sikt se ytterligare en konstgräsplan på Lekevi som vi tror kan bli ett av Skaraborgs finaste och mest självklara fotbollsområde. Här finns en enorm potential. Vi vill se fler multisportarenor i kommunen. Unicaskolan är en plats där vi kan se hur uppskattade dessa ytor är. Multisportarenor bidrar mycket till spontanidrott vilket är väldigt positivt. I samband med nybyggnation och renovering av skolgårdar är det ypperligt att tillföra dessa. Vi vill också att Mariestads kommun stoltserar över sitt föreningsliv och idrottsutbud. Att vi tillsammans hjälps åt att bibehålla, utveckla och marknadsföra alla möjligheter till idrott som finns i kommunen.

Kommunen ska finnas där för föreningarna och underlätta vid kontakt.

Barn och ungdomsidrotten är det bland det viktigaste vi har och det krävs att den finns, men ingen kan kräva att den finns. Därför engagerar jag mig, istället för att kräva!

Henrik Andersson (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.