Kultur spelar en viktig roll

Debatt
PUBLICERAD:

Digitaliseringen av kulturen, av olika kulturyttringar, har påskyndats av pandemin och den snabba tekniska utvecklingen och fört med sig mycket positivt, till exempel når kulturen lättare ut och till fler människor. Men vi behöver också fysiska platser med rum för upplevelser live (konst, musik, teater, poesi, dans, mode, design, arkitektur), upplevelser genom hud och ögon. Och rum för direkta möten mellan människor med olika erfarenheter, av olika åldrar, från olika kulturer, möten med andra för att förstå sig själv och sin omvärld, för lärande, för nytänk och för samarbeten över alla gränser. Öppna rum med generositet och omtanke.

Och det byggs nya kulturhus och muséer i städer världen över. Gamla byggnader, gamla industrilokaler omvandlas till unika kulturkluster.

I Mariestad finns brandstationen som snart flyttar till nya lokaler. Vilka möjligheter fås inte genom att omvandla byggnaden till ett kulturens centrum, Kulturbron? Ett ypperligt läge, där Gamla stan möter hamnområdet. Den skulpturala Torsöbron och de fyra broarna över Tidan ger namnet. Och broar binder samman, förenar, får människor på olika sidor att träffas. Bärande tankar i Kulturbron.

Nu går Mariestad en delvis ny tid till mötes. Volvo anlägger en batterifabrik, en megasatsning som ger utvecklingen fart i kommunen. Oerhört positiva tongångar, som säkert också kommer att märkas i de utmaningar kommunen tar sig an. Hur attrahera människor som är nödvändiga för utvecklingen, inte bara till den nya industrin utan till alla nya jobb omkring? Sannolikt rör det sig om flera tusen arbetstillfällen. Och konkurrensen om kompetent arbetskraft är redan idag kännbar. Det är inte bara intressanta jobb i intressanta företag och organisationer som kan locka utan också hur livsmiljön i övrigt är.

Vad kan Mariestad erbjuda förutom att visa på tillväxt? Vård, omsorg, skola, satsning på boende, på barn och ungdomar, på företagande, på infrastruktur; möjligheter att byta jobb, jobb till medflyttare, fritidsmöjligheter, tillgång till kultur, till umgänge och social gemenskap, till att känna stolthet för orten?

Och i den nya tiden, med mer flexibla arbetsförhållande, bland annat med möjligheter att jobba hemifrån, gäller att skapa förutsättningar inte bara för coworking utan också för coliving, bomöjligheter för dem som får jobb i Mariestad men väljer att så länge bo kvar i hemorten. Och med gemensamma utrymmen i en kreativ och trivsam miljö.

Den kulturella identiteten i Mariestad är väsentlig, inte minst i den tillväxt som nu sker, väsentlig för alla som lever och bor i kommunen och för besökare. Men också för att skapa attraktionskraft ”utåt”. Det finns ett starkt kulturarv att vårda, de lokala kulturyttringarna, till exempel konst och musik märks och populärkulturen har en given plats genom bland annat de många evenemangen

Kultur bidrar till utveckling, såväl samhällets som den enskilda människans. Men då krävs också att kulturen blickar ut mot omvärlden och framtiden; ser vad som händer, utnyttjar möjligheter, hittar nya samarbetspartners, vågar ge sig in i det okända och vara en rörelse framåt. Vilka inser förändringens kraft?

En sådan identitet kan förstärkas genom ett kreativt och innovativt kulturhus, Kulturbron, nära domkyrkan som reser sig över stan. En mötesplats, som vidgar samspelet också med näringslivet, samhället och akademin.

I det förslag som Kulturalliansen tagit fram visas på plats för coworking för dem i Mariestad som har den permanenta arbetsplatsen på annan ort och jobbar hemifrån kanske två-tre dagar i veckan. För dem som ibland vill lämna vardagen och också få träffa människor från andra verksamheter i det gemensamma kulturcaféet en trappa upp - med chans för det oväntade att inträffa. Tänk en elektronikingenjör, en HR-chef, en folkmusiker och en installationskonstnär över fyra kaffe och några princessbakelser!

Varför inte låta kulturen bidra till att Volvo nu bygger världens bäst gestaltade batterifabrik; en anläggning där form/estetik går hand i hand med funktion och hållbarhet?

Björn Nordén

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.