Bygg ”Det goda livet”

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Christine Olsson

Att unga med små barn vill prioritera barnomsorg, skola och god äldreomsorg (för sina föräldrar) är knappast förvånande (artikel i MT 9 augusti). Vi befinner oss alla i olika skeden med olika prioriteringar här i livet. Men det kan knappast ha undgått någon att Liberalerna alltid har fört fram en bra skola som en av de viktigaste förutsättning för att bygga ett bra samhälle - ”Det Goda Livet”. Samtidigt är den större helheten viktig för att alla – oavsett ålder – ska kunna leva ett så gott liv som möjligt.

Liberalernas idé om ”Det Goda Livet” för kommunens innevånare innehåller frågor om kommunens attraktionskraft, boende, trygghet, skola, nära handel, arbete och studier, tillgänglig vård, god omsorg, samhällsservice, fritid och kultur samt infrastruktur och kommunikation. Liberalernas idéer om ”Det Goda Livet” borde attrahera de flesta. Tag gärna reda på mer om detta inför valet. Liberalerna Mariestad vill gärna bli stärkta av just dig.

Göran Hellström

Fullmäktigeledamot, Liberalerna Mariestad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.