Skolan måste ges rätt förutsättningar

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Du som anstränger dig i skolan och gör ditt bästa ska ha alla möjligheter att lyckas oavsett var du bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola du går på.

Trenden med sjunkande skolresultat i Mariestad måste vändas. Socialdemokraterna är övertygade om att rektorer, lärare och alla andra som arbetar i skolan vet vad verksamheten behöver, men då måste politiken ge rätt förutsättningar. Socialdemokraterna vill ge skolan mer resurser, så att fler kan anställas utifrån behovet på respektive skola. En särskild satsning på gymnasiet behövs, så att Mariestad kan fortsätta vara en stolt gymnasiekommun där Vadsbogymnasiet står sig väl i konkurrensen med övriga gymnasieskolor i Skaraborg. För oss kan målet med skolan i vår kommun aldrig vara lägre än att det ska vara Sveriges bästa skola!

Socialdemokraterna i Mariestad vill

– anställa fler i skolan och på fritidshemmen så att det blir fler vuxna per elev.

– bygga ut skollokaler så att ytan motsvarar behovet

– utveckla och behålla program på kommunala Vadsbogymnasiet

Rösta på socialdemokraterna senast 11 september!

Ida Ekeroth Clausson (S)

kommunalrådskandidat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.