Hoppa till huvudinnehållet

Så tänker partierna om kommunens satsning på vätgas

Publicerad:
Reporter Jenny Åberg
Jenny Åberg
jenny.aberg@mariestadstidningen.se
Arkivbild.
Arkivbild. Foto: Charlotte Ferneman

Ska Mariestads kommun fortsätta att satsa på vätgas? Hur vill partierna att Vadsbogymnasiet ska vara i framtiden? Och hur löser man personalkrisen i äldreomsorgen? Tre frågor från våra läsare som politikerna i Mariestad fått svara på.

Hur ska ni lösa bemanningen inom äldreomsorgen under kommande semestrar och generellt?

Socialdemokraterna: Vi vill öka grundbemanningen. Vi tror att den enskilt viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med problemen i äldreomsorgen är att fler delar på arbetsuppgifterna. Även andra satsningar på arbetsmiljön, t ex friskvård behövs, för att förbättra kommunens rykte som arbetsgivare. Vi vill också återinföra bemanningsenheten.

Miljöpartiet: Bättre arbetsklimat med fasta personalgrupper som själva organiserar arbetet.

Vänsterpartiet: Kommunen måste prioritera arbetsmiljöfrågorna så att fler vill jobba inom äldreomsorgen och att de som jobbar där idag och har erfarenhet, vill stanna kvar. Dessutom behöver de som arbetar inom äldreomsorgen fler arbetskamrater. Vi måste lyssna på personalen och ta till vara deras kunskaper och idéer. Om kommunen arbetar så och får rykte om sig att vara en bra arbetsgivare, tror vi att det blir lättare att rekrytera inför sommaren.

Sverigedemokraterna: Det krävs en större granskning av de organisatoriska bristerna som finns, från politik till förvaltning och från förvaltning till personal.

Centerpartiet: Personalförsörjning i vård och omsorg är ett problem som vi delar med övriga kommuner i landet och som ständigt finns på socialnämndens agenda. Vi ser en kommande brist i utbildad personal och vill fokusera på att varje anställd utför arbetsuppgifter som man är utbildad för. Anställ servicemedarbetare som ett led i att förbättra situationen för framför allt undersköterskor, som i sin tur kan avlasta sjuksköterskor.

Moderaterna: Vi behöver renodla arbetsuppgifterna i äldreomsorgen: undersköterskor ska vårda medan andra kan sköta service som städ och handling. Här kan den privata sektorn vara till hjälp. Vi behöver stärka hela organisationen. Personalen ska känna att de kan påverka sin situation, framförallt gällande scheman. Vi behöver bli bättre på att rekrytera de som gör sin praktik i verksamheten och generellt göra vårdyrket mer attraktivt.

Kristdemokraterna: Grunden är att ha en bra basbemanning. Därutöver samordning mellan de olika enheterna, erbjuda personalen ersättning vid flyttad semester samt rekrytera vårdstuderande sommarjobbare.

Liberalerna: Mariestad ska vara en attraktiv plats att arbeta och bo i. Semester har funnits under lång tid. Serviceyrken måste ha bemanning alla dagar året runt och kan inte stänga igen som industrin gör. En god dialog och förståelse mellan anställda och närmsta chef är viktigt samt att det måste finnas god tillgång till sommarvikarier.

Electrivillage och vätgasstationen har kostat kommunen en hel del. Ska kommunen satsa mer på detta?

Socialdemokraterna: Vi behöver fortsätta arbeta med den gröna omställningen genom industriell förnyelse. Vad gäller vätgasen tycker vi det är dags för privata aktörer att ta över och driva projektet vidare.

Miljöpartiet: Beror på om en fortsatt satsning kan ske ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Vänsterpartiet: Vi har varit kritiska till kommunens vätgassatsning. Det har blivit dyrt för skattebetalarna att vara med och bekosta det som till vissa delar kan betraktas som ett experiment. Att utveckla ny teknik kan vara kostsamt och medför ekonomiska, men också andra risker. Vi menar att privat kapital i högre utsträckning ska vara med och ta den ekonomiska risken. Vätgasen som sådan har en given plats i klimatomställningen dock inte i Mariestads kommuns regi.

Sverigedemokraterna: De investeringar som gjorts räcker nog. Det har satt Mariestad på kartan och hjälpt till att få en batterifabrik.

Centerpartiet: Electrivillage och vätgasprojekten har konkret visat vilka möjligheter vätgas har för framtidens energiförsörjning och har öppnat många dörrar för Mariestad. Kommunens energibolag skulle kunna vara föregångare med att lagra in energi från sol och vind för att visa möjligheter att jämna ut produktion och konsumtion av energi.

Moderaterna: Industriell förnyelse handlar om nya arbetstillfällen. Facit i Mariestad under vårt styre är att vi gått från 17 till 5 procents arbetslöshet. Vätgasprojektets betydelse går inte att värdera i pengar, då det varit förutsättningen för de etableringar som skett i kommunen de senaste åren, där Volvos batterifabrik är kronan på verket.

Kristdemokraterna: Ja, Electrivillage har kostat en del, men tjänat sitt syfte.Viktigt att slutföra pågående projekt. Ser inte i nuläget att kommunen ensam ska satsa på nya specifika projekt inom ramen för Electrivillage, men däremot på projekt inom energi/hållbarhet som bär sin egen investeringskostnad.

Liberalerna: Vätgasstationen måste börja generera intäkter. I Tyskland har man fått igång viss tågtrafik på oelektrifierade järnvägslinjer drivna av vätgas. Slår detta väl ut kommer synen på vätgas att utvecklas positivt.

Hur vill ni att Vadsbogymnasiet ska vara i framtiden?

Socialdemokraterna: En särskild satsning på gymnasiet behövs, så att Mariestad kan fortsätta vara en stolt gymnasiekommun där Vadsbogymnasiet står sig väl i konkurrensen med övriga gymnasieskolor i Skaraborg.

Miljöpartiet: Fortsatt vara ett centrum för bildning, där elevernas utveckling prioriteras och med program som arbetsmarknaden i Mariestad efterfrågar.

Vänsterpartiet: Vi vill arbeta för att Vadsbogymnasiet ska fortsätta att vara en skola som många väljer. Men vi ser orosmoln. Lärare säger att arbetsmiljön är tuff. Vi måste satsa på att skapa en hållbar arbetsbelastning. Allt fler friskolekoncerner öppnar gymnasier i Skaraborg, trots att antalet elever inte ökar så mycket. Den ökade konkurrensen kan leda till att färre väljer Vadsbogymnasiet – ett exempel på hur systemet med vinster i skolan orsakar problem för kommunerna.

Sverigedemokraterna: Det är många olika inriktningar, det kan vara idé att låta vissa övergå till andra aktörer.

Centerpartiet: Vi värnar om och vill utveckla det utbud vi har på Vadsbogymnasiet så att det kan möta upp näringslivets och samhällets behov av framtida arbetskraft.

Moderaterna: En skola där alla elever blir sedda och där de kan uppnå sin fulla potential. I dagsläget har vi de program som efterfrågas, men när staden växer kommer också skolan att växa. Vadsbogymnasiet uppfattas idag som en mycket trygg och bra skola av eleverna. Denna kvalitet måste vi behålla och bygga vidare på. Vidare behöver vi utveckla vuxenutbildningen för att bättre svara mot arbetsmarknadens behov.

Kristdemokraterna: Elevunderlag och de utbildningar som efterfrågas får styra. Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och möjlighet till arbete i de olika jobbsektorerna måste också tas i beaktande.

Liberalerna: Vadsbogymnasiet ska vara en utbildningsplats där elever skaffar sig de behörigheter som behövs för att sedan gå vidare till högskolor och universitet. Det ska finnas en utbildning till alla. Väljer man att inte fortsätta till högre utbildning erbjuder gymnasiet utbildningar till bl a snickare, elektriker, bilmekaniker och vårdyrken etc. Det finns också kortare eftergymnasiala utbildningar för ett specifikt jobb, t ex lokförare. Kunskap är inte tung att bära när den har förvärvats.

Så stora ska barngrupperna på fritids vara – partierna tycker tillPolitikerna svarar: Så ska man få bukt med buslivet

Artikeltaggar

CenterpartietDin journalistKristdemokraternaLiberalernaMariestads kommunMiljöpartietModeraternaPolitikSocialdemokraternaSverigedemokraternaVadsbogymnasietVal 2022Vänsterpartiet

Så här jobbar Mariestads-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.