Rehabilitering nödvändig för alla

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Reumatikerförbundet har under våren 2022 genomfört en nationell medlemsenkät om tillgången till rehabilitering för människor med reumatiska sjukdomar bland annat Atros. Rörelse och fysisk träning är nödvändig för alla som lever med en reumatisk sjukdom.

I enkäten framgår det vilka effekter rehab ger dem. Några av de mer framträdande resultaten från årets undersökning är att:

70 procent svarar att rehabiliteringen gör att de klarar av vardagen bättre.

54 procent anser att den förbättrar deras arbetsförmåga.

72 procent säger att de kan vara mer fysiskt aktiva.

68 procent svarar att de får mindre ont.

54 procent får minskad sjukdomsaktivitet

Majoriteten anser alltså att rehabilitering på ett avgörande sätt förbättrar deras livskvalité och möjligheter att klara av sitt vardagsliv. Med detta i åtanke är det ännu mera sorgligt att ta del av en av enkätens slutsatser: att en hög andel av respondenterna överhuvudtaget inte fått tillgång till rehab de senaste fem åren. Hela 60 procent svarade nej på frågan och 40 procent ja.

Socialstyrelsen arbetar just nu med en uppdatering av de nuvarande nationella behandlingsriktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. Men det finns en oro för att rehabiliteringen inte kommer att prioriteras i den utsträckning som motsvarar behovet.

Med tillgång till rehabilitering kan människor må bättre, vara aktiva. Arbeta och bidra till samhällets bästa. Låt fler få möjlighet till det.

Anita Tropp ordförande Reumatikerföreningen Mariestad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.