Inkludering får inte ske på bekostnad av studiero och trygghet

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Johan Nilsson/TT

Det kom en nyhet idag att nästan alla fängslade unga män har en diagnos. En studie från Göteborgs universitet skriver Omni. Det är forskning på unga män som dömts till fängelse för våldsbrott och 97 % har någon typ av psykiatrisk- eller neuropsykiatrisk diagnos.

Man förstår då att detta kan vara problematiskt och inte bara ”lite annorlunda”. Majoriteten av människor med diagnoser är förstås inte våldsamma, men en del är det och har svårigheter.

Två saker tänker jag om detta. Det första är att ge bra vård för ex. ADHD (det var över 40 % av männen i studien som hade den diagnosen). Det andra är att skolan måste tänka om i den här inkluderingen som blivit en mardröm får både elever och lärare.

Barn med beteendestörningar behöver stöd och andra elever behöver också få lugn och ro. I min dotters klass var det ett utåtagerande barn med särskilda behov som sparkade och slog fröken. Det är lägre årskurs, men väldigt skrämmande för de andra barnen. Det kan inte vara så att alla alltid ska vara inkluderade och de barn som beter sig värst (även om det beror på diagnos) ska få styra. Har inte min dotter rätt till en undervisning med kvalitet där fröken inte behöver (med hjälp av assistent) lugna barnen hela tiden? Skolan får lösa detta med mindre grupper för barn med behov. Det utåtagerande barnets beteende gör att min dotter har en klump i magen när hon ska gå till skolan. Jag kan bara tänka mig hur det är för barnet självt och hens föräldrar.

Det är en mardröm när de andra eleverna är rädda och tycker illa om ett barn som inte kan behärska sig. Det är inte barnets fel. Skolan måste se till alla barn och även barn utan diagnoser får en bra skolmiljö.

Förälder

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.