Ställ även krav på andra länder

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: Johan Nilsson / TT

När man lyssnar på debatter om hur el-bristen med dess höga priser skall lösas i Sverige, så får jag dessvärre en bestämd uppfattning om att många av våra politiker på hög nivå inte har all kunskap. De har ändå ansvar för att lösa energikrisen och försöka mildra de höga priserna. Det tycks, utifrån det man hör av debatten, som att de inte har klart för sig att el-näten i Litauen, Polen, Tyskland och Danmark är ihopkopplade med det nät som försörjer Sydsverige med el. Därmed styr dessa länder delvis priserna på el även i södra Sverige.

Det gör att skall vi även fortsättningsvis vara sammankopplade på samma el-nät som länderna som finns runt Östersjön, då måste våra politiker förstå att el-försörjningsfrågan måste lösas tillsammans med dessa länder. Alltså, utifrån de förutsättningar vi har nu så går det inte att resonera som om el-försörjningen är endast ett nationellt problem. De ihopkopplade el-näten med andra EU-länder styr priserna då främst i Sydsverige.

Oavsett vilken inställning man har om huruvida näten skall eller bör vara sammankopplade, så kan vi inte komma bort från att vi nationellt även måste höja elförsörjningsförmågan. Men det måste även få till följd att vi kräver av de andra länderna, som hör till det sammankopplade elnätet, att de också höjer sin el-försörjningsförmåga.

Det är en lika viktig fråga som att vi i Sverige måste höja el-försörjningskapaciteten, om el-priserna skall kunna komma ned på en mer rimlig nivå med det konkurrenssystem som är med och styr.

Anders L. Larsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.