Västtrafik och Kinnekullebanan

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman

Västtrafiks påstående att den planerade indragningen av direkttågen till Göteborg egentligen innebär en satsning känns ungefär lika övertygande som när SJ lade ned samtliga sina biljettexpeditioner med motiveringen att man ville öka tillgängligheten och göra det lättare att köpa tågbiljetter.

Att man vill köra fler tåg till Herrljunga kompenserar inte på något sätt för det faktum att man måste byta tåg för att komma till Göteborg, det kommer fortfarande att vara mycket svårt att övertyga resenärerna att resa med Kinnekullebanan istället för att åka direkt från Skövde eller Töreboda, jag vet eftersom jag försökt på den tiden när inga direkttåg gick från Mariestad. Man vill helt enkelt inte byta tåg om det finns ett alternativ.

Önskemålet om att öka turtätheten kommer nog dessutom att stanna vid en from förhoppning, bortsett från tillgången på fordon är det så att det trafikeringssystem, manuell tåganmälan (TAM) som används på banan gör att kapaciteten redan nu i stort sett är nådd. Tågklarerare, som styr trafiken, finns bara i Mariestad och Lidköping samt några timmar per dag i Forshem. Banan är enkelspårig och saknar linjeblockering. Detta leder till långa bevakningssträckor där inte mer än ett tåg kan befinna sig åt gången. Restiden mellan exempelvis Mariestad och Lidköping är ca 45 minuter och eftersom ett tåg måste komma in innan nästa kan avgå kan man inte köra tåg på sträckan med tätare intervall än ca 1,5 timme vilket ju i stort sett redan sker.

Att byta trafikeringssystem är förstås möjligt men kommer dels att leda till stora kostnader och dels ta lång tid. Det kommer knappast att ske under det tidsintervall (5-6 år) som Västtrafik tydligen tänker sig.

Mats sjöholm, Tågklarerare i Mariestad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.