Hoppa till huvudinnehållet

Så ska Mariestad bli en framtidskommun: ”Ska göra invånarna stolta”

Publicerad:
Reporter Jenny Åberg
Jenny Åberg
jenny.aberg@mariestadstidningen.se
Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson och Moderaterna introducerar begreppet ”Mariestad - framtidskommunen” och vill med det beskriva något som invånarna kan vara stolta över.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson och Moderaterna introducerar begreppet ”Mariestad - framtidskommunen” och vill med det beskriva något som invånarna kan vara stolta över. Foto: Charlotte Ferneman

Ett servicecenter för invånarna, eget lantmäteri och att omvandla hamnen till ett nytt ”Smögen”. Det är några av de idéer som den politiska ledningen har för Mariestads framtid.

I Moderaternas underlag till budget för 2023 målar den politiska ledningen upp sin vision av hur Mariestad ska utvecklas. Ett uttalat mål är att höja kvaliteten i kommunens verksamheter. Dit vill man nå med en tydligare styrning och genom att regelbundet följa upp effekterna av de politiska besluten.

– Det ska bli fantastiskt skoj att arbeta tätt inpå kärnverksamheten, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) och förklarar att skola, vård och omsorg inte får glömmas bort när Metsä tissue, Kriminalvården och AB Volvos etableringar tar fokus.

En annan prioritet är att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare. Moderaterna vill att heltid såväl som deltid ska vara en möjlig anställningsform och ha det ska finnas en flexibilitet i schemaläggningen. Visselblåsartjänsten ska byggas ut och avvikelserapporter följas upp.

För att klara kompetensförsörjningen ska kommunen bli mer aktiv i att hjälpa invånarna med utbildning. Det vill den politiska ledningen göra på olika sätt. Ett förslag är att starta ett lärlingsprogram inriktat mot hantverk för den som gått ut nian, men saknar behörighet till gymnasiet.

Fler eftergymnasiala utbildningar och ett utökat samarbetet med Vara folkhögskola, Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet är andra vägar som man ser framför sig.

Kommunen behöver bli bättre på ge invånarna råd och stöd. Johan Abrahamsson ser framför sig ett servicecenter som svara på frågor vid fysiska besök, via telefon, e-post, chattfunktioner och via kommunens hemsida.
Kommunen behöver bli bättre på ge invånarna råd och stöd. Johan Abrahamsson ser framför sig ett servicecenter som svara på frågor vid fysiska besök, via telefon, e-post, chattfunktioner och via kommunens hemsida. Foto: Charlotte Ferneman/Arkiv

Det kan också bli aktuellt med en internationell skola. Det kan bli viktigt för att utländsk arbetskraft på batterifabriken ska vilja bosätta sig permanent med sin familj i Mariestad.

– För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi en sådan. Vi är inte främmande för att driva den kommunalt, men det kan också bli så att vi köper platser i en skola i Skövde, förklarar Johan Abrahamsson.

En inflyttar- och medflyttarservice hos kommunen är ett annat sätt att stötta nya kommuninvånare. Den politiska ledningen ser också ett behov av att kommunen marknadsför sig internationellt genom nyhetsbrev, chattfunktioner och liknande.

Överlag vill man utveckla kommunens digitala tjänster och förbättra rådgivningen. Ett servicecenter som är gemensamt för kommunen och de kommunala bolagen ska skapas. Dit kan invånare och företag vända sig med frågor, klagomål och andra ärenden.

I sitt budgetunderlag poängterar Moderaterna vikten av ett tätare samarbete mellan de kommunala bolagen. Resurser ska samuttnyttjas mer. Allt för att jobba effektivare och bättre.

Den politiska ledningen vill skapa ett nära samarbete med näringslivet i kommunen.
Den politiska ledningen vill skapa ett nära samarbete med näringslivet i kommunen. Foto: Charlotte Ferneman/Arkiv

För att klara kompetensförsörjningen önskas även ett nära samarbete med näringslivet. Kommunstyrelsens ordförande ser gärna ett ”Norrqvarn 2.0”.

– Mötet i Norrqvarn var grunden till industrins förnyelse. Då samlade vi företagare i Mariestad och diskuterade vad kommunen behövde göra för att bli mer attraktiv. Det ska vi göra igen, säger Johan Abrahamsson.

Med de nya etableringarna växer också behovet av fler bostäder. Därför ska kommunen ta fram en ny plan för bostadsförsörjning och en uppdaterad översiktsplan. Nya stadsdelar behövs, liksom cykel- och gångvägar. Ett parkeringshus nämns.

Och det gäller inte bara på huvudorten. Den politiska ledningen vill få igång bostadsbyggandet på landet. I samarbete med markägare vill man hitta nya lämpliga platser. Ett förslag är att låta Mariehus starta projekt på landsbygden genom att bygga det första huset i ett nytt bostadsområde.

Kollektivtrafiken är ett av de områden som den politiska ledningen vill utveckla. Man ser framför sig att det kommer att behövas bättre möjligheter att resa både inom kommunen och från andra orter till Mariestad.
Kollektivtrafiken är ett av de områden som den politiska ledningen vill utveckla. Man ser framför sig att det kommer att behövas bättre möjligheter att resa både inom kommunen och från andra orter till Mariestad. Foto: Charlotte Ferneman/Arkiv

För att alla invånare ska kunna ta sig mellan jobbet och hemmet vill man också förbättra kollektivtrafiken, både inom kommunen och över kommungränsen.

Det konstateras vidare att sjukvården kommer att vara viktig när Mariestad växer. Man vill se utökade öppettider på vårdcentraler och jourcentral samt mer verksamhet i sjukhuset.

Samtidigt lanseras ett nytt begrepp: ”Mariestad – framtidskommunen”. Med det vill man sätta tonen för det som Mariestad står inför.

– Det handlar om att bygga vi-känsla. Alla ska känna sig delaktiga. Vi står inför något väldigt positivt och ska göra något för Mariestadsborna som de kan vara stolta över, säger Johan Abrahamsson.

Så vill Moderaterna utveckla Mariestad

Detta är några förslag:

– Äldreomsorgen ska förstärkas med artificiell intelligens.

– Personalen i äldreomsorgen ska få skyddsutrustning, kläder och skor.

– Ett nytt äldreboende ska byggas.

– Resrutter för hemvården ska ses över och landsbygdsskolor ska kunna användas som ett nav för hemtjänsten.

– Ett matråd ska införas för att äldre och skolelever ska kunna påverka vad som serveras.

– Idén om en kommunal arbetsförmedling tas upp på nytt och fler projekt ska startas för dem som står långt från arbetsmarknaden.

– Fler detaljplaner ska bli exploatörsdrivna för att frigöra tid för kommunens planarkitekter. Då får den som vill bebygga en plats ta fram de underlag som krävs. Kommunen tar sedan vid och genomför samråd och granskning.

– Kommunen vill inrätta en egen lantmäterienhet för att underlätta handläggningen.

– Otrygga miljöer ska byggas bort, vandalisering åtgärdas snabbt och man vill ha mer kameraövervakning och ordningsvakter när det är befogat.

– Kulturskolan ska utökas med fler inriktningar och samarbeta med intresseorganisationer. En idé är en kulturskola för äldre på dagtid. Fler live- och spontanarrangemang vill man också se.

– Även möjligheterna till friluftsliv och idrott ska utökas.

Läs också

Artikeltaggar

AB VolvoHögskolan i SkövdeJohan AbrahamssonKommunstyrelsenKriminalvårdenMariestadMariestads kommunModeraternaPolitikSkolorSkövdeSmögenUtbildningVara folkhögskolaVård

Så här jobbar Mariestads-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.