Hoppa till huvudinnehållet

Hur mycket övervakning är vi beredda att acceptera?

Publicerad:
Foto: Naina Helén Jåma/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Mariestads-Tidningens politiska linje.

Den digitala världen är här för att stanna. Tekniken tar ständigt större språng och vi lever med möjligheten till ständig uppkoppling alla 24 timmar om dygnet. Många är vi som delar tankar, idéer och bilder öppet på nätet, men hur bekväma skulle vi vara med att behöva dela med oss av precis alla tankar, idéer och bilder? Och privata meddelanden? Det kan nu bli verklighet med ett EU-förslag som i folkmun har kallats chat-kontroll.

Förslaget, som kommer från den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson (S), presenterar förvisso ett lovvärt syfte: att skydda barn från sexuella övergrepp. Men det är också en Pandora ask som ska hållas stängd.

EU-kommissionens förslag innebär att alla EU-medborgares kommunikation kan bli granskad och övervakad. Lagen träffar väldigt brett och all kommunikation omfattas. Förutom alla dina bilder och filmer som finns lagrade på molntjänster betyder det att alla dina SMS, telefonsamtal, videosamtal, samt meddelanden i alla appar och mejl kan filtreras i realtid och kommer kunna rapporteras för utredning om åtgärd.

Så kallad preventiv övervakning är en åtgärd som diskuteras även i Sverige och regeringen överväger att tillåta användning av tvångsmedel utan brottsmisstanke. Det är dock viktigt att beakta de tre principer som gäller tvångsmedel – ändamålsprincipen, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Tvångsmedel får tillgripas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång som åtgärden innebär för den misstänkte. Något som såväl regeringen som EU nu vill bortse från. Det behövs ju inte ens någon misstänkt.

När kommissionen öppnade upp för kommentarer från medborgare var reaktionen mycket kritisk. Hela 88 procent av de medborgare och experter som uttalat sig är emot förslaget. Den övervägande delen av de som är för förslaget är frivilligorganisationer som jobbar med barn. Med ett syfte att skydda barn är det inte så underligt med företrädesvis positiva inställningar från just dessa organisationer.

Och om användningen av lagen faktiskt endast hade som konsekvens att förhindra pedofiler från att begå övergrepp på barn vore protesterna färre. Problemet är att när man väl tillåtit en teknik att användas för ett lovvärt syfte behövs det bara en liten ändring i filtret och vips är det inte längre begränsat till sexuella brott mot barn, utan tekniken kan användas till precis vad som helst.

Den som tror att detta inte kan ske får gärna vända blicken mot öst och se hur Kina använder tekniska hjälpmedel i sin övervakning av medborgare: från blockerade webbsidor och appar till ansiktsigenkänning och sociala poäng.

Och nej, EU är inte Kina, men vem garanterar att det alltid kommer att sitta välvilliga regeringar i alla EU-länder i all framtid?

Massövervakning är inte värdigt ett demokratiskt samhälle. Det finns tillräckligt med dystopiska böcker och filmer som borde avskräcka alla demokratier att fundera i dessa banor. Teknik är inte god eller ond. Det är de som styr tekniken som bestämmer om den används i gott eller ont syfte.

Pia Clerté

Artikeltaggar

Ledare