Hoppa till huvudinnehållet

Energibolagets vd: ”Skaraborg är det nya Norrland”

Publicerad:
Sammy Tanhua, vd Skövde Energi och kommunikationschef Åsa Holmqvist Ekman, ser många utmaningar framöver och vill gärna vara loket i energiomställningen i Skaraborg.
Sammy Tanhua, vd Skövde Energi och kommunikationschef Åsa Holmqvist Ekman, ser många utmaningar framöver och vill gärna vara loket i energiomställningen i Skaraborg. Foto: Johan Espefält

– Precis som Skövde har en position att vara Skaraborgs centralort, så kan vi också vara loket i energiomställningen i Skaraborg.

Sammy Tanhua, vd Skövde Energi, vill se ett mer utvecklat samarbete mellan de 15 kommunerna och de 19 nätbolagen.

Sammy Tanhua och kommunikationschef Åsa Holmqvist Ekman, tar emot i energibolagets lokaler i Skövde. Här driver Skövde Energi kraftvärmeverket som förser stora delar av industri och bostäder i Skövde med värme. Kraftvärmen innebär också en elproduktion som går ut i Skövdes elnät, ett nät som också ingår i energibolaget och i dag har cirka 22 000 kunder.

Nu står det kommunala bolaget mitt i en omvälvande omställning där hela samhället förväntas vara med på vägen mot ett fossilfritt samhälle.

– Vi ska klara 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Hela världen jobbar med omställningen på olika sätt. I grunden handlar det om att göra oss mer oberoende av fossila bränslen vilket driver på en snabb elektrifiering, säger Sammy Tanhua.

Därför ställer många industrier om och tänker nytt. Ett exempel är AB Volvo som planerar starta sin fabrik i Mariestad för tillverkning av battericeller till elmotorer. Annat exempel är Paroc i Hällekis som vill elektrifiera delar av sin tillverkning av stenull istället för dagens kokseldning. Motortillverkaren Aurobay i Skövde har också den gröna omställningen i sin framtidsplanering.

Blickar mot Sverige

Många blickar vänds mot Sverige som har den fossilfria elen för att ställa om till grön produktion.Men helt klart är att den nuvarande produktionen av el inte kommer att räcka till när förbrukningen beräknas fördubblas fram till 2030-2040.

– Elektrifiering är en av de starkaste drivkrafterna i omställningen. För att elektrifiera all industri och all verksamhet så krävs det väldigt mycket elkraft och nätkapacitet, säger Sammy Tanhua.

Samtidigt vill han betona att det egentligen inte är brist på el totalt sett, men det är brist på el när den behövs som mest, det vill säga effekt.

– Vi använder energi och energisystemet i dag på ett ineffektivt sätt. Vi behöver plana ut effektkurvan.

Han menar att företagen som sätter tryck på elproduktion för att de vill ställa om till en mer klimatvänlig industri, också måste ta eget ansvar i det här.

– Bolagen behöver också fundera över hur de kan bli mer flexibla i sin förbrukning.

Sammy Tanhua menar att det krävs en modig politik för att kunna ta de steg som behövs i omställningen i Skaraborg.
Sammy Tanhua menar att det krävs en modig politik för att kunna ta de steg som behövs i omställningen i Skaraborg. Foto: Johan Espefält

De stora investeringarna i Skaraborg kräver mycket el och en allt för liten andel kommer från lokal och regional kraftproduktion, menar Sammy Tanhua.

– Vi behöver snabbt öka vår förmåga att producera egen elkraft i Skaraborg för att göra oss mindre beroende av import från framförallt norra Sverige.

Gemensamt energibolag?

Sammy Tanhua menar att Skaraborgs kommuner och energibolag måste satsa på mer samarbete. Skaraborg har väldigt många energibolag vilket gör samverkan mer komplex och utmanande, till skillnad från många andra delar av Sverige där det ofta finns ett större regionalt energibolag.

– Skövde Energi har en position i Skaraborg att ta en ledande roll i arbetet med att skapa handlingskraft i samverkan mellan energibolagen. Det är flera av de större energibolagen som vill hjälpas åt i den rollen, förklarar Sammy Tanhua.

Det är lätt att prata om samverkan , men Sammy Tanhua betonar att man måste börja samverka på riktigt.

– Det är bra att viljan och ambitionen finns till samverkan men vi behöver nu gå från prat till fart. Då behöver vi organisera samverkan mycket mer tydligt. Vi behöver ta steg i en riktning som skapar handlingskraft och samtidigt gynnar hela Skaraborg, menar han.

Att starta ett gemensamt bolag?

– Samhällsekonomisk och företagsekonomisk logik säger att vi skulle gynnas av att verka i ett gemensamt bolag, dessutom följer ju inte de olika bolagens geografiska gränser de kommunala gränserna. Samtidigt har jag respekt för att det finns en historik kring varför vi är uppdelade i mindre enheter och en politik som också utmanas i hur saker och ting då skulle fördelas rättvist.

Vill se fler aktiva politiker

Sammy Tanhua tycker att det är viktigt att få fler politiker engagerade i energifrågorna. Där menar han att projekt Accel är ett bra exempel och en bra arena.

Accel är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen och Svenska kraftnät för att tillsammans hitta lösningar med fokus på en ökad elnätskapacitet kopplat till industrins och transportsektorns elektrifiering.

Nu finns också nätverket Accel Skaraborg där Skaraborgs energiföretag och andra viktiga samhällsfunktioner ska jobba tillsammans för den gröna omställningen.

Sammy Tanhua vill också se ett större engagemang från de lokala politikerna, som han menar är en förutsättning för omställningen och nya etableringar.

– Vi behöver ta rejäla kliv för att klara av omställningen i den takt som nu efterfrågas av industrin. För detta krävs en modig politik.

Det handlar mycket om att skapa opinion och acceptans i samhället.

– Acceptans för att du och jag ska tycka det är okej att se kraftledningar och vindkraftverk, en acceptans för att klara klimatutmaningen.

Fjärrvärmeverket i Skövde förser bostäder och industri med värme, men det produceras även el till de 22 000 kunderna i Skövdes elnät.
Fjärrvärmeverket i Skövde förser bostäder och industri med värme, men det produceras även el till de 22 000 kunderna i Skövdes elnät. Foto: Johan Espefält

Han nämner också olika typer av tillståndsfrågor som är en sak för politikerna att ta tag i.

– Till exempel behöver vindkraftsplanen i Skövde kommun uppdateras. Den är från 2010 och inte längre relevant ställt till hur utmaningarna ser ut idag. Vi behöver också jobba med andra samhällsintressen så som Försvarsmakten som har ganska mycket att säga till om vad gäller till exempel vindkraft. Energisystemet är en del av totalförsvaret och jag ser det därför som givet att vi bör kunna hitta vägar till att samexistera och rusta upp tillsammans.

Vill se snabbare tillstånd

Sammy Tanhua talar om att ”kratta manegen” i olika system för att säkerställa att tillstånden går snabbare, allt ifrån att bygga nya kraftverk och produktionsanläggningar till att elnätsstrukturen kan förstärkas och byggas ut.

– Det är många pusselbitar som skall på plats innan vi till exempel kan starta arbetet med att bygga nya vindkraftparker i Skaraborg, inte minst relaterat till tillståndsfrågan. Tyvärr tar tillståndsprocesserna allt för lång tid i Sverige idag.

Det har talats om att Skövde Energi skulle ha planer på att bygga en vindkraftpark vid Locketorp intill Skövde flygplats, men de uppgifterna vill Sammy Tanhua inte kommentera.

Berömmer landshövdingen

Sammy Tanhua menar att det måste till ett starkare politiskt ledarskap. Och han har sin vision om hur det skulle kunna ske.

– Vi har en landshövding som verkligen visar att ledarskap i energifrågan. Sten Tolgfors har ju alla förutsättningar för att vara den politiska ledaren som Västra Götaland behöver för att ställa om.

Sammy Tanhua menar att energibranschen har jobbat med frågan om utökad elproduktion ganska länge.

– Men vad som nu har hänt är att hela industrin trycker på, det har på kort tid blivit väldigt bråttom. Vi måste snabbt tänka om och inte jobba i gamla system eller med gamla verktygslådor.

Skövde Energi deltar också i en förstudie där det arbetas med utveckling av en ny industri- och infrastruktur för att fånga in och lagra koldioxid.

Sammy Tanhua vill också slå ett slag för fjärrvärmen.

– Det är ju kanske det enklaste, den mest lågt hängande frukten vi har i energisystemet för att avlasta elnätet.

Ju fler som ansluter sig till fjärrvärme, desto mer el kan kraftvärmeverket producera och desto mer el blir tillgänglig i elnätet för elektrifiering.

Det genomgripande budskapet från vd:n för Skaraborgs största energibolag är klart.

– Vi måste få förståelse för hur allvarligt läget är. Västsverige är det nya Norrland och vi måste snabbt tänka om och inte jobba i gamla system.

Skövde Energi AB 2022

Verksamhet: Kraftvärme, elnät (Skövde Energi elnät AB) och energitjänster (t ex batterlager och ladd-infrastruktur)

Ägare: Skövde stadshus AB som ägs av Skövde kommun

Fakta för år 2022:

Antal anslutna kunder fjärrvärme: 1 966

Antal anslutna kunder elnät: 21 202

Levererad fjärrvärme: 386 GWh

Producerad el (från kraftvärmeverket och två vindkraftverk i Skara kommun): 47 GWh

Överförd el: 311 GWh

Omsättning koncernen: Cirka 442 miljoner kronor

Resultat: Cirka 63 miljoner kronor

Antal anställda: 61

Källa: Skövde Energis årsredovisning

Artikeltaggar

AB VolvoAurobayElElproduktionEnergiFjärrvärmeMiljöNäringslivParocSkaraborgSkaraborgs AffärerSkövdeSkövde kommunSten TolgforsVästra GötalandsregionenVindkraft

Så här jobbar Mariestads-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.