Det går att bygga en hållbar stad om den politiska viljan finns

Publicerad:
Foto: Hasse Holmberg / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till Anders Karlsson (26/4)

Vad kul att höra att ni i Centerpartiet också brinner för att värna naturen och motverka klimatkrisen! Det är en otroligt viktig fråga, som du säger, och för att möta de utmaningar som står framför oss så behövs det att vi politiker kan arbeta tillsammans för att skapa förändring.

Vi har i Vänsterpariet här i Mariestad länge försökt att få upp dessa frågor på agendan, men har stött på mycket motstånd. Vi har exempelvis lagt motioner om att kartlägga och restaurera torrlagda våtmarker, om att vi politiker ska få tydligare redovisat hur det går med vårt miljöarbete och våra hållbarhetsåtaganden och att vi politiker ska utbildas mer inom klimat och miljö. Tyvärr har alla dessa motioner röstats ned av majoriteten, alltså även av er i Centerpartiet.

Krisen för klimatet och biologisk mångfald blir bara tydligare vilket gör att vi som samhälle och politiker behöver vara handlingskraftiga och beredda att faktiskt skapa förändring. Vi är därför glada att ni är med oss i detta och ser fram emot att arbeta tillsammans för ett Mariestad som är mer hållbart och sätter natur och klimat högt på agendan!

Vi hoppas att ett första steg kan vara att liksom Vänsterpartiet arbeta för att Mariestads kommun ska besluta att ta stor hänsyn till den påverkan vi orsakar natur och ekosystem när vi väljer var vi ska exploatera. Det finns beprövade metoder för detta, då man använder sig av en “skadelindringshierarki” för att i första hand undvika att orsaka skada och om detta inte är möjligt kompensera för den. Denna metod beskrivs i programmet för grön- och blåstruktur som en nödvändig pusselbit för att uppnå den hållbara utveckling vi har beslutat om att arbeta för. Det är dags att vi människor lär oss att vi måste anpassa oss till naturen, om vi ska ha någon kvar att leva i. Utbyggnaden av Mariestad kan bli ett utmärkt tillfälle att visa att det går att bygga en hållbar stad med naturen som styrka, om den politiska viljan finns. Det gör den hos oss i Vänsterpartiet. Men när Centerpartiet tillsammans med övriga majoritetspartier inleder bygget av en hållbar stad med att ta ner en stadsskog trots många protester från invånare, undrar vi hur er bild av ett hållbart Mariestad ser ut.

Kristofer Vaske

Britta Wänström

Vänsterpartiet i Mariestad

Artikeltaggar

Miljö

Läs vidare