Nödvändigt satsa på skolan för framtiden

Publicerad:
Foto: Anita Wirtanen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Många kommuner har ett tufft ekonomiskt läge. Ökade kostnader gör att budgetarna av allt att döma inte går ihop. Töreboda är inget undantag. Skolan utgör av naturliga skäl en stor del av kommunens uppdrag och därtill kostnad.

Enligt våra beräkningar går svensk skola i dag minst 12 miljarder back. För Törebodas del är summan cirka 12 miljoner. Nyligen presenterade Sveriges Lärare undersökningen ”Pengarna är slut” som visar på hur omfattande besparingar som planeras ute i kommunerna runtom i landet.

De nedskärningar som nu görs på förskolor och skolor får direkta och allvarliga konsekvenser för såväl kvaliteten i undervisningen som för lärares arbetsmiljö. Personaltätheten och lärartätheten minskar, resurspersoner försvinner, klasserna blir större, tid till för- och efterarbete minskar och lärarna betalar med sin egen hälsa. Och givetvis drabbas eleverna i slutändan.

Allt sedan kommunaliseringen så har finansiering av skolan varit en av kommunens kärnuppgifter. Det är ett väldigt viktigt ansvar, ett ibland tungt ansvar, men ett ansvar som måste tas. I såväl bra som dåliga tider. Med ett ändrat synsätt så handlar det om investeringar snarare än kostnader. Investeringar i våra barns framtid. De som en dag ska börja arbeta och i sin tur hjälpa till att finansiera nästa generations utbildning och välfärd. I både ”hårda” tillgångar, som fastigheter, och ”mjuka”, som programvaruutveckling, så heter det att man investerar. Varför heter det inte detsamma då det gäller elevers utbildning?

I Törebodas närområde så storsatsas och investeras det för fullt. Även Töreboda kommer förhoppningsvis kunna åtnjuta frukterna av detta. Batterifabrik, logistikcentraler, bostadsbygganden och annat är i full gång. Många nya arbetstillfällen kan komma regionen till godo. Därför får kommunen inte överge ett av sina kärnuppdrag, att värna barns och elevers rätt till utbildning.

Sveriges Lärare är väl medvetna om det kärva ekonomiska läget, men i svåra tider behöver kommunen än mer värna om det som är det rätta.

Det rätta är, enligt oss, att investera i barnens och elevernas utbildning. Det handlar om Törebodas, men också hela Sveriges framtid och välstånd.

Åsa Fahlén, förbundsordförande, Sveriges Lärare

Johanna Jara Åstrand, förbundsordförande, Sveriges Lärare

Johan Berg, vice ordförande, Sveriges Lärare Töreboda

Artikeltaggar

Vård och omsorg

Läs vidare