Vad hände med detaljplanen i Askevik?

Publicerad:
Foto: Michael Gustafsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Mariestads kommun har mycket att skryta med när det gäller vacker natur som kan locka till sig nya kommuninnevånare och ge staden många fördelar. Efter mer än 20 år i närliggande kommun har det gått att följa utvecklingen med nya bostäder, inte sällan mycket nära vattnet, både i stadskärnan och lite utanför. Men hur är det med samhällsservicen?

På kommunens initiativ drogs kommunalt vatten och avlopp in i Askeviks fritidshusområde under åren 2020-2021. Som brukligt är medföljde ett tvingande krav för samtliga fritidshusägare att ansluta sig. Några var glada, andra tyckte det var en onödig kostnad för ett boende som kanske inte utnyttjades så mycket. Ungefär samtidigt meddelades det att detaljplanen var på väg att ändras med ökad byggrätt som följd. Det gav nya möjligheter.

I april 2021 gick granskningsförfarandet ut i brev till alla berörda. Några av oss tillhörde kategorin som lockades att byta kommun med ovan nämnda lockbeten. Med kommunalt vatten och avlopp och ökad byggrätt kunde sommarstugan förvandlas till permanentboende.

Men vad hände sen? Länge trodde man att ärendet fortgick enligt planer i utskicket.

Plötsligt tog det stopp. Länsstyrelsen hade frågor som skulle besvaras och ärendet gick inte framåt. Som utifrån betraktare kan man inte låta bli att tro att Mariestad är en kommun med stor vana att hantera Länsstyrelsen krav. Hur har man annars fått till byggrätter på ett flertal platser mycket nära vattnet.

Kommunens ansvariga har meddelat att Askeviks detaljplan inte längre är ett prioriterat ärende. Ärendet har satts på paus, åtminstone gällande södra delen. Det har kommit en viktigare kund. Det ska byggas en batterifabrik och den har slukat alla resurser.

Alla kan nog förstå att batterifabriken kan medföra ökat arbete som följd. Men borde man inte tillsätta nya resurser (om så krävs) och avsluta ärenden som sen flera år är påbörjade och ta ansvar för den eller de personer som trott att kommunen menat allvar med sina tidigare meddelade planer.

Hur är det med samhällsservicen i Mariestads kommun? Är det ens värt att flytta hit?

Kan man räkna med att alla får ett likvärdigt bemötande eller är vissa personers frågor och ärenden viktigare än andras?

Nyinflyttad till Mariestads kommun

Artikeltaggar

Samhälle

Läs vidare