Hoppa till huvudinnehållet

Så kan svinpesten hindras från att spridas över landet

Publicerad:
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Mariestads-Tidningens politiska linje.

Sveriges första fall av afrikansk svinpest har upptäckts utanför Fagersta i Västmanland. Även om det snarare var en fråga om när än om det skulle ske markerar detta ändå startskottet för en ny era.

Sedan 25 augusti har sju vildsvin hittats döda inom ett relativt begränsat område utanför Fagersta. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bekräftar nu att det beror på afrikansk svinpest.

Från SVA:s sida uttrycks förvåning över att svinpesten hittats mitt i landet och inte i anslutning till gräns. Misstanken är därför att det är människor som tagit med smittan in i landet. De som tittar på TV-serien som följer Tullens arbete vet hur mycket kött folk försöker smuggla in.

Det går därför inte att utesluta att smittan kommer från till exempel en macka som hamnat i naturen. Något Jordbruksverket med emfas både varnat för och avrått från sedan svinpest började hittas på kontinenten.

Det rör sig om en virussjukdom som inte angriper människor, även om vi kan sprida smittan vidare. Desto värre är det för grisarna. Svinpest är en av de värsta sjukdomarna i djurvärlden med mycket hög dödlighet.

Något som inte minst visade sig när Kina fick in smittan i slutet av år 2018. På drygt ett halvår spred sig sjukdomen över hela landet. Endast Hong Kong och Macau klarade sig. Kina är världens största grisproducent med ungefär 55 procent av världens grisar, eller 710 miljoner slaktsvin. Mellan 30 och 50 procent av dessa dog eller fick avlivas på grund av smittan.

Det är därför angeläget att vi verkligen anstränger oss för att hindra svinpest från att spridas och få fäste i landet. Ingen av de åtgärder som bör vidtas är särskilt rolig, men det är bara att bita ihop.

Först och främst måste smittan ringas in. Helst med staket på en väl tilltagen radie. Alla vildsvin inom området behöver skjutas och brännas. Vildsvinsstammen utanför bör tunnas ut ordentligt. Kanske kan eventuella tamgrisar inom området skonas, men det är inte osannolikt att dessa behöver avlivas för att svälta ut viruset.

Jakt, skogsbruk och friluftsliv är bara att glömma. Ingen ska röra sig i skog och mark där smitta finns. Onekligen tråkigt, men det är så det blir när man biosäkerheten brister. Fordon, i alla fall de som kör till och från livsmedelsproducerande anläggningar bör tvättas vid in- och utfart. Mest troligt kommer trafik dirigeras om från det smittade området.

Det är både hårda och ingripande åtgärder, i synnerhet för Sverige som varit förhållandevis förskonat från epizootier, epidemier bland djur. Men det är ändå bättre att vi brukar allvar med att hindra och svälta ut smittan från början än halvmesyrer som riskerar smitta på fler ställen och ett saneringsarbete som sträcker sig över decennier och i fler delar av landet. Med negativa konsekvenser för livsmedelsproduktion, jakt, friluftsliv och vanligt folks vardag. Låt därför de åtgärder vi kommer se i det smittade området bli en påminnelse om varför vi alla måste bli bättre på att värna smittskydd och biosäkerhet. Det här är ingen lek.

Per-Ola Olsson

Artikeltaggar

Miljö