Hoppa till huvudinnehållet

Flera frågetecken kring bygge på Lugnåsberget: ”Ökat bilberoende”

Publicerad:
Det gamla boningshuset på Siggagården i Övre Lugnås ska rivas. Leif och Anton Andersson vill i stället bygga flera nya bostäder på tomten. Men först måste detaljplanen förbättras, det anser bland annat länsstyrelsen.
Det gamla boningshuset på Siggagården i Övre Lugnås ska rivas. Leif och Anton Andersson vill i stället bygga flera nya bostäder på tomten. Men först måste detaljplanen förbättras, det anser bland annat länsstyrelsen. Foto: Charlotte Ferneman/Arkiv

Det finns flera brister i den detaljplan som tillåter att det byggs bostäder på Siggagården i Lugnås kyrkby. Det anser både länsstyrelsen, Trafikverket samt flera andra myndigheter och organisationer.

Det är inte bara boende på Lugnåsberget som har invändningar mot detaljplanen för Lugnås 15:1. Länsstyrelsen i Västra Götaland har en lång lista med punkter där planen behöver förbättras.

En del handlar om hur negativ påverkan på natur- och kulturvärden kan begränsas. Myndigheten vill se ett antikvariskt underlag som anger vad som är lämpligt när det gäller antal byggnader och hur de ska utformas för att störa landskapsbilden så lite som möjligt.

Även lantmäteriet vill se en konsekvensbeskrivning av bygget och tycker att fastighetsgränsen ska utredas.

Fler bilar

Ett annat området som både länsstyrelsen och Trafikverket anmärker på är att detaljplanen gäller för ett område på landsbygden där de allmänna färdmedlen är få. Det skapar ett bilberoende, som ses som negativt. Trafiken kommer att öka liksom antalet oskyddade fotgängare och cyklister.

Trafikverket påpekar också att det inte finns någon plan på att bygga om vägen för att göra den mer trafiksäker. Ska det ske, får kommunen i så fall bekosta det, hälsar den statliga myndigheten.

Enligt Lantmäteriet är gränsen till flera grannfastigheter oklar och uppmanar att detta utreds ordentligt.
Enligt Lantmäteriet är gränsen till flera grannfastigheter oklar och uppmanar att detta utreds ordentligt. Foto: Charlotte Ferneman/Arkiv

Länsstyrelsen vill även att det görs en bedömning av vilken påverkan trafikbuller kan få för det nya bostadsområdet och om det behöver göras några åtgärder för att minska störande ljud.

Kritik kring VA

Frånvaron av kommunalt vatten och avlopp ser flera remissinstanser som ett problem. Länsstyrelsen ser risker med att ha reningsanläggning för avlopp alltför nära grundvattenkällan och vill att det utreds mer.

Kommunens tekniska nämnd har också synpunkter på avloppsreningsanläggningen och påpekar att det kan behövas ett större avstånd till bebyggelsen. Det är viktigt om området i framtiden ska få kommunalt VA-system.

Den stora ekens rötter behöver skyddas, anser länsstyrelsen. Det får inte schaktas på ett avstånd närmare än 15 gånger stamdiametern.
Den stora ekens rötter behöver skyddas, anser länsstyrelsen. Det får inte schaktas på ett avstånd närmare än 15 gånger stamdiametern. Foto: Charlotte Ferneman

Lugnåsortens LRF vill att hela VA-utredningen görs om, då det finns flera fel i underlaget. Det handlar om hur det ser ut med diken och dagvattenhanteringen i dag.

Skydd för ek

Vikten av att skydda naturen och den biologiska mångfalden lyfts också fram i yttrandena från flera remissinstanser. Bland annat betonas att den stora eken på området måste skyddas bättre. Länsstyrelsen vill också att det görs tydligt vilka biotoper som ska bevaras och att man kompenserar genom att anlägga en stenmur mellan kvarters- och naturmarken. Ett förslag är att plantera ädellövträd och träd som ger frukt och bär.

Byggplaner i Lugnås kyrkby förskräcker: ”För många bostäder”Positivt yttrande över ny detaljplan i Lugnås: ”Vi behöver bostäder”

Artikeltaggar

Bostad och byggenBostäderDetaljplanerFramtidsbyggetLänsstyrelsen i Västra Götalands länLugnåsTrafikverket

Så här jobbar Mariestads-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.