Hoppa till huvudinnehållet

Tätort utan närströvområden?

Publicerad:
Arkivbild.
Arkivbild. Foto: Amel Emric

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den fördjupade översiktsplanen Mariestad 2040 anger exploatering av stora delar av dagens skogar i stadens närhet. Så får det inte bli! Vi måste vara rädda om de få levande och varierade skogar, som finns kvar runt Mariestad. De utgör värdefulla, attraktiva och lätt tillgängliga närströvområden för boende och skolor i olika delar av tätorten idag och ännu mer i framtiden. Dessa skogar har inte bara rekreativa värden utan många andra värden, t ex för biologisk mångfald, utbildning, motion, vattenbalans och dämpning av buller, lukter och föroreningar. Bevarande av grönområden måste ses i ett sådant brett perspektiv. Behovet av grönområden växer ju också med en allt större befolkning, mer hårdgjorda och bebyggda ytor samt ett framtida allt tuffare klimat.

Självfallet kräver en utveckling av staden att nya ytor tas i anspråk. Men alternativ finns på områden med mindre kvalitéer som strövområden, t ex igenväxande kulturmarker, småskaliga eller magra åkermarker samt intensivt brukade skogar med bl a hyggen och enformiga, likåldriga plantskogar. Arbetet med översiktsplanen tycks ha skett utan ekologiska kunskaper och utan kännedom om grundläggande rådande naturförhållanden. I planen har inte heller gjorts några bedömningar och motiveringar beträffande olika områdens lämplighet och omfattning för att på ett rimligt sätt tillgodose tätortens befolkning med grönområden. I översiktsplanen måste grönområdena preciseras, motiveras och säkras lika väl som olika områden för exploatering. Detta är ju särskilt betydelsefullt i en översiktsplan för en växande tätort.

Rune Johansson,

Artikeltaggar

Miljö