Hoppa till huvudinnehållet

Skriv en insändare

Du kan också skicka en insändare via mejl till redaktion@mariestadstidningen.se. Du får gärna skriva under med signatur, men skicka alltid med namn och adress. Insändare utan korrekta kontaktuppgifter publiceras ej.

För insändare per brev är adressen:
Mariestads-Tidningen, Box 242 542 23 Mariestad.
Märk kuvertet ”Insändare”.

Allt material på insändarsidan lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet. Vi förutsätter att insändarskribenten medger denna lagring och detta tillhandahållande samt internetpublicering.

OBS! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet.